Transport w temperaturze kontrolowanej

transport w temperaturze kontrolowanej

Pojęcie „transport w temperaturze kontrolowanej” stosuje się wobec towarów wymagających specjalnych warunków przewozu. Musi być on wykonywany przy zachowaniu określonej temperatury, utrzymywanej na tym samym poziomie. Celem jest utrzymanie pewnych walorów towaru, na przykład świeżości bądź też jego niezmienionego składu chemicznego.

Jakie towary przewozi się w temperaturze kontrolowanej?

Transport w temperaturze kontrolowanej dotyczy zarówno towarów potrzebujących wyższej, jak i niższej temperatury niż temperatura otoczenia. Należą do nich:

  • żywność
  • leki
  • materiały biologiczne
  • tkanki ludzkie
  • kwiaty
  • odczynniki chemiczne
  • półprodukty farmaceutyczne
  • kosmetyki

Zapewnienie odpowiednich, określonych warunków przewozu jest konieczne, aby towary dotarły do celu w stanie pełnej przydatności. W skrajnych przypadkach niedopilnowanie temperatury może sprawić, że staną się one nie tylko nieużyteczne, ale wręcz niebezpieczne.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze przewoźnika?

Z usług przewozu w stałej temperaturze korzystają głównie firmy i sieci handlowe, przedsiębiorstwa farmaceutyczne oraz producenci żywności. Organizując transport w temperaturze kontrolowanej, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Istotny jest stan floty, jaką dysponuje dany przewoźnik. Pojazdy powinny być nowoczesne, co minimalizuje ryzyko wystąpienia nieszczelności czy uszkodzeń, które mogłyby spowodować nieodwracalne zniszczenia towaru. Spełniające aktualne normy pojazdy są wyposażone w najnowszej generacji urządzenia umożliwiające utrzymanie oraz kontrolowanie zadanej temperatury. Firma realizująca zlecenie transportu powinna dysponować zespołem doświadczonych pracowników, w tym kierowców uprawnionych do wykonywania tego typu przewozu.

Szukasz profesjonalnych przewoźników, którzy bezpiecznie zrealizują transport w temperaturze kontrolowanej? Zajrzyj na Transonet.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *