Transport towarów niebezpiecznych

transport towarów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych to typ transportu, który wymaga szczególnego przygotowania oraz ostrożności. Jak sama nazwa wskazuje, ładunki niebezpieczne mogą zagrażać ludziom, zwierzętom oraz środowisku. Nie wolno transportować ich według własnego widzimisię – ten typ przewozu jest regulowany przez szereg aktów prawnych, zarówno krajowych, jak i lokalnych.

Transport towarów niebezpiecznych – konwencja ADR

Najważniejszy, międzynarodowy akt prawny regulujący przewóz ładunków niebezpiecznych to konwencja ADR (fr. L’Accord européen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route). Sporządzono ją w Genewie 30 września 1957 roku, a obecnie obowiązuje w prawie 50 krajach, w tym od 1975 roku w Polsce. Aktualizacja przepisów odbywa się co dwa lata (na początku nieparzystego roku). W konwencji określono obowiązki przewoźnika oraz innych podmiotów zaangażowanych w transport: producenta, nadawcy i odbiorcy.Lokalne akty prawne

Ponadto, w Polsce przewóz ładunków niebezpiecznych regulują ustawy: Prawo przewozowe, Prawo o ruchu drogowym i Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.

Jakie towary są uznawane za niebezpieczne?

Zgodnie z konwencją ADR, towary niebezpieczne mogą mieć postać stałą (materiały sypkie, granulowane, pastowate), ciekłą bądź gazową. Do ładunków niebezpiecznych zaliczamy:

  • benzynę
  • niektóre rozpuszczalniki i farby
  • niektóre nawozy sztuczne
  • wybrane kwasy
  • wiele gazów (m.in. propan, acetylen)
  • zapalniczki
  • akumulatory
  • granaty
  • sztuczne ognie

W zależności od rodzaju ładunku, transport towarów niebezpiecznych realizuje się w sztukach przesyłki, luzem bądź w cysternach.

Transport towarów niebezpiecznych – wymagania

Transport towarów niebezpiecznych wymaga doboru odpowiednich środków transportu, a także opakowań. Ponadto konieczne jest odpowiednie oznakowanie pojazdu, czyli umieszczone z przodu i ztyłu tabliczki ADR z numerami rozpoznawczymi. Kierowca musi posiadać dokumentację dotyczącą ładunku, w której zawarte są wszystkie niezbędne dane: nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy, numery nalepek i numery UN ładunków, a także informacje o rodzaju i ilości towaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *