Pakiet Mobilności zatwierdzony – idą zmiany

pakiet mobilności

Pakiet Mobilności to zbiór przepisów regulujących międzynarodowy transport drogowy w Unii Europejskiej. Polscy europosłowie są zgodni, że kontrowersyjne propozycje nowych przepisów przyjęte przez Parlament Europejski 04.04 mogą być katastrofalne w skutkach dla rodzimej branży transportowej. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Kierowcy jako pracownicy delegowani

Pakiet Mobilności zakłada objęcie kierowców przepisami o delegowaniu pracowników. Oznacza to, że polscy przewoźnicy będą musieli płacić kierowcom stawki obowiązujące w krajach wykonania usługi. To niekorzystna zmiana dla Polski, ponieważ oznacza ona większe koszty dla przewoźników. Z kolei kraje zachodnie, na przykład Francja czy Niemcy, zyskają na tym rozwiązaniu.

Pracownik oddelegowany – wykonuje przewozy wyłącznie za granicą, nie wjeżdżając do Polski i z niej nie wyjeżdżając.

Z przepisów o delegowaniu wyłączono przewozy bilateralne i tranzyt.

Zmiana zasad kabotażu

Zasady kabotażu, czyli realizacji transportu w kraju niebędącym siedzibą firmy przewozowej, również mają ulec zmianie. Pakiet Mobilności przewiduje możliwość jednego załadunku lub rozładunku w drodze do kraju docelowego oraz jednego załadunku lub rozładunku w drodze powrotnej. Alternatywnie możliwy będzie brak załadunku lub wyładunku w drodze „tam” i dwa załadunki lub rozładunki „na powrocie”. Ponadto kabotaż ograniczony zostanie do 3 dni. Kolejna operacja w tym samym kraju będzie mogła zostać zrealizowana dopiero po 60 godzinach.

Zmiany w systemie pracy

Zgodnie z nowymi zasadami kierowca będzie miał obowiązek powrotu do domu raz na cztery tygodnie. Zwolennicy zmian argumentują, iż dzięki temu kierowcy nie będą zmuszani do dalszej jazdy, lecz będą mieli zagwarantowany odpoczynek. Nowy pakiet mobilności zakłada zakaz spania w kabinach przy dłuższym odpoczynku.

Ujednolicony system zgłaszania pracowników

Pozytywnym elementem we wprowadzanych zmianach jest ułatwienie w zgłaszaniu pracowników. Zgodnie z nowymi przepisami, wystarczy wystosowanie formularzy w językach polskim i angielskim.

Pakiet Mobilności – konsekwencje

Co nas czeka, jeśli Pakiet Mobilności zostanie przegłosowany w obecnym kształcie?

  • Zgodnie z zasadami o delegowaniu składki socjalne trafią do budżetu państwa, w którym wykonuje się zlecenie, nie do polskiego budżetu,
  • zwiększy się liczba pustych przebiegów,
  • spadek poziomu konkurencyjności polskich przewoźników,
  • zagrożenie bankructwa dla wielu firm przewozowych,
  • zwiększenie kosztów eksportu polskich towarów,
  • więcej biurokracji,
  • koniec ze wspólnym rynkiem usług,
  • w dalszej perspektywie – mniejszy wybór produktów, wyższe ceny.

Na razie proponowane zmiany nie są przesądzone. Regulacje muszą być zatwierdzone w Trilogu – negocjacjach pomiędzy Parlamentem, Radą UE i Komisją Europejską. Być może odbędzie się za kolejnej kadencji europarlamentu, co dla Polski byłoby bardziej korzystne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *